GWARANCJA

Przedmioty Moura Original są tworzone z pasją i z założenia są długowieczne. Udzielamy dożywotniej gwarancji na szwy i oferujemy bezpłatne naprawy. W razie jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z nami, w celu znalezienia najlepszego rozwiązania.

REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Ul. Szwedzka 11/14 - 85-158 Bydgoszcz.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.ZWROTY / WYMIANY

Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne. W wypadku otrzymania produktu niezgodnego z opisem lub wystąpienia jego uszkodzenia, oferujemy pełny zwrot pieniędzy lub jego wymianę po otrzymaniu produktu wraz z dowodem sprzedaży i po przeprowadzeniu pełnej kontroli produktu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami - chętnie Ci pomożemy.

Zachęcamy do powstrzymania się od wydawania negatywnych opinii bez uprzedniego kontaktu z nami. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i przykładamy starań by zawsze pomóc naszym klientom w możliwie najlepszy sposób.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


ZASTREZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 

PŁATNOŚĆ

Akceptujemy płatności przy użyciu PayPal lub kartą kredytową/debetową. Po prostu wybierz opcję płatności przy kasie.


WYSYŁKA

Polska: InPost-Paczkomat/DPD
Europa: DPD
USA: Niedostępne
Kanada: Niedostępne
Ameryka Południowa: Niedostępne
Azja / Afryka / Australia: Niedostępne


OSTRZEŻENIE

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty celne, cła importowe i podatki, wynikające z zagranicznej wysyłki towaru. Podobnie z wszelkimi opóźnieniami w dostawie związanymi z powyższym, gdyż nie jest to od nas uzależnione i nie mamy nad tym kontroli.


DODATKOWE INFORMACJE

Nie kontrolujemy procesu patyny, gdyż jest to naturalny proces starzenia się skóry. To ona sprawia, że Twój produkt jest wyjątkowy i niepowtarzalny - tworzy jego historię. Czynniki takie jak ekspozycja na światło słoneczne, załamania, naturalne zużywanie i kontakt z olejkami skórnymi będą częścią tego procesu.

 

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ 

 1. Adres pocztowy: Ul. Szwedzka 11/14 - 85-158 Bydgoszcz
 2. Adres e-mail: contact@mouraoriginal.com
 3. Telefon: +48 781-396-434

Dostępność